Dokumenty – SP ATENA ROK SZKOLNY  2024/25

Dokumentacja szkoły – rok szkolny 2024/25

 

Wzory dokumentów dla Rodziców – rok szkolny 2024/25

 

 Zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności art.54 i 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997 nr 78 poz 483) oraz Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) na stronie internetowej SP ATENA- www.atena.edu.pl – umieszczane są najważniejsze procedury, oświadczenia, zwolnienia, usprawiedliwienia, oraz Wewnętrzny System Oceniania i Wewnętrzny System Oceniania z Zachowania.
Natomiast – zgodnie z art. 10 ust.2 oraz art. 11 ust .1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) – szkoła udostępnia – bez zbędnej zwłoki – STATUT.
Egzemplarze Statutu SP ATENA są do Państwa dyspozycji :

  • w gabinecie dyrektora,
  • w bibliotece szkolnej.