ATENA – patronka naszej szkoły

Patronką naszej szkoły jest grecka bogini ATENA. Nie jest to przypadek, ponieważ w mitologii greckiej była ona boginią mądrości, sztuki, sprawiedliwości oraz sprawowała pieczę nad miastami. Jej atrybutami była jasna zbroja, złota włócznia i egida z głową Meduzy. Symboliczną rośliną Ateny było drzewo oliwne, które stanowiło symbol pokoju i bogactwa. Gałązka drzewka oliwnego uznaje się za znak zgody między stronami konfliktu. Natomiast ptakiem bogini Ateny była sowa – symbol wiedzy i mądrości. Tak jak sowę uznaje się za najmądrzejszą z ptaków, tak ATENA była jedną z najmądrzejszych bogini w całej mitologii. Według wierzeń ATENA wynalazła wiele przyrządów, pokazała ludziom budownictwo, zajmowała się uprawą roli i sama stworzyła wiele narzędzi, których używano w rolnictwie attyckim. ATENA była mądra, zrównoważona, błyskotliwa, inteligentna i sprawiedliwa. Dążymy do tego, aby uczniowie opuszczający mury naszej prywatnej szkoły podstawowej czy liceum mieli podobne cechy charakteru.

 

Grecka bogini mądrości

Istnieje wiele mitów i legend o samej Atenie, jednak niepodważalny jest fakt, że była ona grecką bogini mądrości. W naszym zespole szkół kształcimy Państwa dzieci poprzez zapewnienie im najlepszych warunków to poszerzania swojej wiedzy i przekazywanie jej w sposób przystępny. Zapewniamy im fachową opiekę dydaktyczną i wspomagamy rozwój na wielu płaszczyznach. Dlatego tak bliska jest nam postać Ateny o wielkiej sile i niezłomnego hartu, którą utożsamiano również z Rozwagą. Była niezwykle mądra, inteligentna, chroniła państwo i stała na czele przestrzegania prawa. Chcemy, aby wartości naszej szkoły były utożsamiane z wartościami Ateny.