REKRUTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA ATENA 2024/25

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej ATENA na rok szkolny  2024/25

Pierwszy etap rekrutacji obejmuje zgłoszenie Ucznia poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1) informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej,

2) wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I,

3) oświadczenia o miejscu zamieszkania.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP

Zasady rekrutacji do klas I-III

oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania

Stosowne dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Drugi etap obejmuje rozmowę z rodzicami dotyczącą przedstawienia polityki szkoły, a także zaznajomienie rodziców i dziecka z wychowawcą klasy.

Etap ten trwa aż do wyczerpania miejsc. Rodzice kandydatów będą umawiani na spotkania indywidualne.

 

Rekrutacja do klas: II-VIII Szkoły Podstawowej ATENA na rok szkolny 2024/25
W SP ATENA funkcjonują klasy : od I do VIII SP

Co zyskuje uczeń wstępując w progi SP “ATENA”?

  • komfort nauki w małych zespołach klasowych
  • dostęp do świetnie wyposażonych sal i opiekę wykwalifikowanej, kreatywnej kadry
  • częste wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na wycieczki krajoznawcze
  • możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, na których rozwinie swoje zainteresowania i przygotuje się do konkursów przedmiotowych
  • możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze
  • gwarancję, że będzie zauważany i świadomość, że jego głos liczy się w społeczności szkolnej

Przy rekrutacji – w klasach IV-VIII – obowiązuje przystąpienie do testów kompetencyjnych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Zapewniamy transparentne warunki współpracy z Rodzicami uczniów z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nasza kadra stale podnosi kompetencje w tym zakresie.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do kontaktu osobistego z naszą placówką.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klas I-VIII SP

Zasady rekrutacji do klas IV-VIII SP