Ateńskie Kluby Odkrywców – pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne

Nieodłączny element naszej szkoły stanowią Ateńskie Kluby Odkrywców w Sosnowcu. Są to warsztaty pozalekcyjne i zajęcia dodatkowe dopasowane do potrzeb, wymagań i zainteresowań Państwa dzieci. Przez odpowiednio prowadzone zajęcia dydaktyczne chcemy pobudzi w dzieciach chęć do nauki otaczającego je świata oraz rozwijania swoich umiejętności. Warsztaty pozalekcyjne różnią się od zajęć dydaktycznych tym, że często dostarczają inną dawkę wiedzy, znacznie szerszą niż na lekcjach. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wybrać takie warsztaty pozalekcyjne, które sprawią dziecku przyjemność. Zajęcia dydaktyczne powinny pomóc mu w rozwoju i nie stanowić przykrego obowiązku po standardowych lekcjach.

 

Dlaczego warto uczęszczać na warsztaty pozalekcyjne?

Warsztaty pozalekcyjneszkole podstawowej nie mogą kojarzyć się z przykrym obowiązkiem zostawania po lekcjach dłużej w szkole. Muszą być dopasowane do zainteresowań dziecka, rozwijać jego pasje i mocne strony. Dlaczego warto uczęszczać na zajęcia dodatkowe? Podstawowe korzyści to:

  • swobodny rozwój dziecka poprzez zabawę,
  • rozbudzenie pasji i zainteresowań,
  • poznanie siebie i przetestowanie swoich możliwości,
  • uzupełnienie braków w wiedzy,
  • rozwinięcie kreatywności,
  • ukształtowanie kierunku rozwoju,
  • efektywna nauka i łatwiejsze przyswajanie informacji,
  • poznanie nowych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach.

 

Poszczególne warsztaty pozalekcyjne różnią się i pozwalają rozwinąć się dziecku na płaszczyznach sportowych, plastycznych, naukowych i wielu innych. W celu uzyskania większej ilości informacji o Ateńskich Klubach Odkrywców – zapraszamy do kontaktu z naszą szkołą!