Organizacja zajęć w SP ATENA

Ramowy plan dnia w klasach I-II Szkoły Podstawowej ATENA

KLASY III- VI SP – lekcje trwają 45 minut.

1. 8.10 – 8.55
2. 9.00 – 9.45
3. 9.55 – 10.40
4. 10.55 – 11.40
5. 11.45 – 12.30

6. 12.45 – 13.30
7. 13.35 – 14.20
8. 14.25 – 15.10
9. 15.15 – 16.00

7:30 – 8:20 – zajęcia świetlicowe

LEKCJE W KLASACH I-II SP TRWAJĄ 30 MINUT

8:25 – 12.25 – zajęcia edukacyjne

12:20 – 12:45 – obiad

12:50 – 14:30 – zajęcia edukacyjne/zajęcia wyrównawcze/kluby

14:30 – 16:00 – zajęcia świetlicowe

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie swobodnie się bawią i spędzają wspólnie czas. To również moment, w którym mogą odrobić zadanie domowe, by nie zabierać go do domu. W ramach tych godzin odbywają się również zajęcia Ateńskich Klubów Odkrywców.

Na zajęciach edukacyjnych jest realizowany plan nauczania z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, muzycznej oraz plastycznej. W ramach tych godzin odbywają się również lekcje języków obcych, religii, wychowania fizycznego oraz zajęcia komputerowe.