Godziny lekcji i przerw w Zespole Szkół ATENA

Lekcje w klasach I-II SP ATENA trwają 30 min., zatem czas trwania lekcji i przerw różni się od godzin pozostałych klas. Niemniej, z uwagi na przyjaźnie międzyklasowe, część przerw jest taka sama.

7.45 – 8.25
8.25 – 8.55
9.05 – 9.35
9.55 – 10.25
10.30 – 11.00
11.05 – 11.35
11.40 – 12.10
12.45 – 13.15
13.20 – 13.50
13.50 – 14.20
Szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 7.45.

KLASY IIISP-VIII SP, IIIG, I LO

8.10 – 8.55
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.40 – 12.25
12.45 – 13.30
13.35 – 14.20
14.25 – 15.10
15.15 – 16.00