Czym charakteryzuje się nauka w klasach I-III?

Na naukę dzieci w klasach od pierwszej do trzeciej istnieje w naszym języku kilka nazw: nauczanie początkowe, elementarne lub zintegrowane. Czego jednak możemy oczekiwać po kształceniu pociech w tym wieku?

Jaka jest rola nauczyciela?

Warto wiedzieć, że do nauczania na początkowym etapie jest przygotowany nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, który powinien być osobą zaangażowaną i kontaktową a z pomocą swojego przyjaznego usposobienia z powodzeniem wprowadzi młodych wychowanków w świat nauki. Rodzice są świadomi, że ich pociechy nie mają tak ukształtowanej koncentracji, aby z uwagą skupić się przez 45 minut, dlatego lekcje w czasie edukacji wczesnoszkolnej są zaplanowane tak, aby uwzględniać różne aktywności. Co się z tym wiąże?  Dzieci w ciągu lekcji płynnie przechodzą od działalności umysłowej do aktywności plastycznej lub muzycznej.

Jakie są cele edukacji wczesnoszkolnej?

Najważniejsze cele edukacji początkowej to nie tylko zgłębianie wiedzy poprzez naukę pisania czy poznawania liczb. Na wysokim miejscu stawia się tu również rozwijanie swoich dziecięcych pasji w formie szkolnych zajęć oraz kształtowanie poprawnych międzyludzkich relacji. Nie bez znaczenia jest także uczenie się, w jaki sposób dbać o środowisko naturalne i właściwie obcować z przyrodą. Na wczesnym etapie edukacji dzieci uczą się biegłego posługiwania językiem ojczystym i pobudzają swoje, często nieodkryte jeszcze, talenty. Na zajęciach sportowych rozwijają również swój prozdrowotny, rywalizacyjny duch.

Na etapie wczesnoszkolnym ocenianie ma zazwyczaj charakter opisowy. Na ocenę całościową składają się trzy elementy - ocena końcowa po zakończeniu pierwszej części edukacji, bieżąca (po każdorazowych zajęciach) oraz okresowa, która sugeruje, co dziecko powinno poprawić po pierwszym semestrze.