Podręczniki 2022/23

ROK SZKOLNY 2022/23

Podręczniki mogą zostać zamówione przez szkołę. W takim wypadku można przesłać pieniądze w wysokości 500 złotych na konto szkoły z adnotacją “zaliczka na podręczniki”. Termin: do 10.07.2021 roku. Różnica zostanie zwrócona na konto.

W razie samodzielnego zakupu podręczników prosimy, by uczniowie mieli komplet książek w momencie rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Klasa I LO (po SP)

PRZEDMIOT PODRĘCZNIK
JĘZYK POLSKI U. Jagiełło, R. Janicka-Szyszko, M. Steblecka-Jankowska, Język polski. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych, cz. 1., wyd. OPERON
JĘZYK ANGIELSKI Password Resest A2+/B1, wyd. Macmillan
JĘZYK NIEMIECKI ,,Perfekt 1’’(podręcznik+ćwiczenia),wyd. Pearson
HISTORIA „Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy., wyd. Nowa Era
WOS „W centrum uwagi, cz. I i II (zakres rozszerzony)” wyd. Nowa Era
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ——————————————————————
GEOGRAFIA Oblicza Geografii 1, wyd. Nowa Era
BIOLOGIA Biologia na czasie 1, wyd. Nowa Era
CHEMIA „To jest chemia” + karty pracy, wyd. Nowa Era (zakres podstawowy)
FIZYKA „Odkryć fizykę” podręcznik + karty pracy, wyd. Nowa Era (zakres podstawowy)
MATEMATYKA „Matematyka 1. Nowy zbiór zadań, zakres rozszerzony dla liceum i technikum, klasa 1” wyd. Pazdro
INFORMATYKA ——————————————————————-
PLASTYKA Plastyka – Spotkania ze sztuką – Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego Nowa Era
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ——————————————————————-
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA „Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik + ćwiczenia, wyd. Nowa Era

 

Klasa II LO (po Gimnazjum)

PRZEDMIOT PODRĘCZNIK
JĘZYK POLSKI “Ponad słowami” dla klasy drugiej Nowa Era, cz. I i II.
JĘZYK ANGIELSKI Password 2, wyd Macmillan, Rozszerzenie – repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych (poziom podstawowy i rozszerzony), autor: M.Rosińska, L.Edwards, M.Inglot, wyd. Macmillan

JĘZYK NIEMIECKI ,, Direkt neu 2B’’, wyd. LektorKlett
HISTORIA ————————————————————————–
WOS „W centrum uwagi, cz. I i II (zakres rozszerzony)” wyd. Nowa Era
HISTORIASPOŁECZEŃSTWO Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych
Autor: Tomasz Maćkowski, wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA Oblicza geografii 2 i 3 – zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
BIOLOGIA —————————————————————————-
CHEMIA ————————————————————————–
FIZYKA ————————————————————————
MATEMATYKA „Matematyka 2. Nowy zbiór zadań, zakres podstawowy i rozszerzony dla liceum i technikum, klasa 1” wyd. Pazdro
INFORMATYKA ——————————————————————-
PLASTYKA ———————————————————————–
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ——————————————————————-
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ———————————————————————