Wpływ szkoły na rozwój społeczny dziecka

Nie ulega wątpliwości, że szkoła odgrywa dużą rolę w rozwoju społecznym dziecka. To właśnie w niej intensyfikuje się proces, który ma na celu uczynić chłopca czy dziewczynkę częścią większej grupy. Rezultat ten jest osiągany za pomocą różnych działań i aktywności. Praca nad nim jest podejmowana zarówno w szkolnej klasie, jak i na korytarzu, zarówno w trakcie zajęć sportowych, jak i w trakcie wycieczek krajoznawczych.

Wprowadzenie do społeczeństwa

Choć ten, kto twierdziłby, że najważniejszym celem szkoły jest wpojenie dzieciom określonych treści, miałby sporo racji, nie miałby on całkowitej słuszności. Czasami nawet większą rolę odgrywa aspekt socjalizacyjny. To w szkole nawiązują się pierwsze poważniejsze przyjaźnie, czemu niewątpliwie sprzyja długość edukacji. Osiem lat szkoły podstawowej to wystarczająco dużo czasu, aby dobrze poznać się z innymi dziećmi. Czasami relacje nawiązane na najwcześniejszym etapie edukacji potrafią nawet przetrwać przez lata.

Pod względem społecznym dziecko rozwija się w szkole cały czas. Uczy się w niej zarówno relacji z rówieśnikami, jak i ze starszymi osobami. Dzięki temu może zaobserwować, jakie zachowania są stosowne w grupie równolatków, a jakie w kontakcie z nauczycielem czy wychowawcą. Takie przygotowanie daje potem dziecku start na całe dorosłe życie, pozwala nawiązywać przyjaźnie i szanować starszych.

W rozwoju społecznym dziecka pomagają z pewnością wszystkie te aktywności, które mają charakter nie indywidualny, a grupowy. Bezsprzecznie warto organizować dzieciom w szkole czas w ten sposób, żeby nie ślęczały tylko nad książkami, lecz także wchodziły ze sobą w aktywny kontakt, bawiły się, ucząc, i uczyły się, bawiąc.

Oczywiście, zjawiska społeczne, z którymi dziecko styka się w szkole, nie zawsze są pozytywne. Bicie, wyzywanie, zastraszanie – wszystkiego tego można doświadczyć właśnie w budynku podstawówki. Oby jednak negatywnych zdarzeń było jak najmniej, a właściwie w ogóle.