Jak wygląda typowy dzień w szkole prywatnej?

Szkoły prywatne cieszą się coraz większym zainteresowaniem rodziców, którym zależy na dobrej edukacji dziecka, ale również jego rozwoju. W takiej placówce nie ma miejsca na anonimowość, każdy uczeń ma szansę pokazać swoje zdolności i pracować nad kreatywnością. Nauczyciele starają się rozbudzić zainteresowanie dzieci światem, nauką i sztuką. Jak wygląda dzień w takiej szkole?

Szkoły prywatne poszukiwaną alternatywą publicznych placówek

Szkoły podstawowe i licea to najczęściej wybierane dziś prywatne placówki edukacyjne, które zachęcają wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem w nauczaniu oraz dostępem do specjalistów jak logopeda czy pedagog. Klasy w takiej szkole są mniej liczne, więc każdy uczeń może otrzymać potrzebną mu uwagę i zainteresowanie.

Plan zajęć dostosowany jest do ram programowych odpowiednich dla każdego etapu nauczania, dlatego uczeń otrzymuje wymaganą przepisami wiedzę. Może jednak liczyć na jej rozszerzenie przez liczne zajęcia dodatkowe, warsztaty, akcje charytatywne. Dzień w szkole zorganizowany jest tak, aby dziecko mogło skupić się na nauce w szkole, a w domu cieszyć się odpoczynkiem.

Dzień w szkole prywatnej

Lekcje rozpoczynają się około godziny 8, z tym że dzieci w klasach I-III uczestniczą w zajęciach 30-minutowych. Sprzyja to lepszej koncentracji i skupieniu na materiale przyswajanym przez zabawę podczas zajęć edukacyjnych przerywanych niemal dwugodzinną przerwą na obiad. Pozostali uczniowie uczęszczają na lekcje trwające 45- minut. Starsze dzieci rano, przed rozpoczęciem lekcji, mogą przebywać na świetlicy i wykorzystać ten czas na odrabianie prac domowych, co sprawi, że po lekcjach w domu będą mogły oddać się zabawie i odpocząć.

Młodsze dzieci mogą przebywać na świetlicy po zakończeniu zajęć edukacyjnych i oczekiwać tam na rodziców podczas wspólnej zabawy. Zajęcia świetlicowe poświęcone są również eksperymentom, odkrywaniu nowych zjawisk i wzbudzaniu zainteresowania dzieci nowymi dziedzinami nauki. Lekcje organizowane są w godzinach 8-16, więc nie ma problemu z nauką na zmiany.