Zasadnicze różnice między szkołą prywatną a publiczną

Placówki powszechnie określane szkołami prywatnymi tudzież społecznymi w świetle Prawa oświatowego należą do kategorii szkół niepublicznych. Techniczne, organizacyjne różnice pomiędzy szkołą niepubliczną a publiczną określa właśnie ta ustawa. W tym aspekcie szkoły prywatne i publiczne różnią się legalną definicją, założycielem, odpłatnością usług, dostępnością usług, ramowym planem nauczania. Naturalnie poza nimi występują także różnice natury praktycznej, po części będące efektem właśnie odmiennej organizacji szkół prywatnych, lecz po części spowodowane także kulturą, tradycją i warunkami społecznymi panującym w placówkach niepublicznych. To one w największym stopniu decydują o charakterystyce szkół prywatnych, więc przyjrzyjmy się im bliżej.  

Czym różni się szkoła prywatna od szkoły publicznej?

W Polsce jest coraz więcej szkół prywatnych, ponieważ coraz więcej rodziców decyduje się na powierzenie swoich pociech oświacie niepublicznej. Ten trend dotyczy każdego poziomu – coraz częściej wybieramy prywatne przedszkole, prywatną szkołę podstawową i prywatne liceum ze względu na zalety szkół niepublicznych, których nie można przypisać szkołom publicznym. Szkoły prywatne wyróżniają się małymi klasami, co korzystnie wpływa na rozwój i efektywność nauczania. Dzięki temu w szkole panuje bardziej rodzinna, kameralna atmosfera. To powoduje również, że nauczyciele poświęcają uczniom więcej czasu. Bliższy kontakt z nauczycielem przekłada się na głębszą znajomość ucznia, poznanie jego predyspozycji i szczególnych cech, w efekcie czego w szkołach prywatnych podchodzi się do uczniów indywidualnie. Zależenie od zacięcia uczniowie mogą liczyć na nadprogramowe zajęcia dotyczące ich zainteresowań. Powinniśmy od razu zauważyć, że kadra szkół prywatnych jest nieprzeciętnie zaangażowana, co wynika z badań dotyczących motywów kierujących rodzicami wybierającymi szkoły prywatne. Nauczyciele w szkołach prywatnych zgodnie z prawem posiadają co najmniej takie same kwalifikacje jak w szkołach publicznych – chociaż często wyższe. Ponadto zasady promocji uczniów do następnej klasy oraz podstawa programowa obowiązują szkoły prywatne tak samo, jak szkoły publiczne, możemy być zatem pewni, że uczeń nie nauczy się mniej czy nie będzie miał „łatwiej” (chociaż dalej można się z takim mitem spotkać). Zamiast tego na pewno zaś możemy spodziewać się, że doświadczenia nabyte w szkole prywatnej będą bogatsze.