Szkoła prywatna a niepubliczna - różnice między pojęciami

W Polsce każdego roku przybywa szkół utrzymywanych z prywatnych pieniędzy rodziców – społecznych i prywatnych. Choć objęte są wspólną nazwą „szkolnictwo niepubliczne”, istnieją między nimi istotne różnice. Przyjrzyjmy się bliżej temu typowi edukacji.

Co oznacza szkoła niepubliczna?

Szkoła niepubliczna to placówka założona i prowadzona przez osobę fizyczną bądź prawną, której charakterystycznym elementem jest tzw. czesne – opłata wnoszona przez rodziców uczącego się dziecka. Aby szkoła mogła funkcjonować, musi zostać wpisana do ewidencji szkół niepublicznych, którą prowadzi jednostka samorządu terytorialnego. Większość szkół niepublicznych realizuje taką samą podstawę programową oraz stosuje podobny system oceniania jak szkoły publiczne, a uczniowie otrzymują państwowe świadectwa.

Czym różni się szkoła prywatna od szkoły społecznej?

Szkoły niepubliczne dzielą się na placówki prywatne i społeczne. Placówki prywatne zakładane są najczęściej przez osoby fizyczne bądź spółki, natomiast społeczne prowadzone są przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe. Decyzje w szkole prywatnej podejmowane są przez jej właściciela lub zarząd, a w szkołach społecznych – również przez zarząd, ale w tym przypadku jest on zazwyczaj wybierany przez rodziców. Zyski w modelu społecznym przeznaczane są tylko na cele statutowe związane z rozwojem szkoły.

Jakie są zalety niepublicznej edukacji?

Niepubliczna edukacja ma wiele zalet. Rodzice mają możliwość dokonania wyboru szkoły zgodnej z ich przekonaniami i oczekiwaniami. W naszej prywatnej szkole podstawowej w Będzinie grupy lekcyjne są mniejsze, podejście bardziej indywidualne, a oferta zajęć pozalekcyjnych bogatsza. Placówki niepubliczne dysponują zwykle nowocześniejszym sprzętem i metodyką niż szkoły publiczne.