ZMIANA DOT. UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY – 12.02.2018r.

Podczas konsultacji podsumowujących I semestr roku szkolnego 2017/18 Rodzice/Prawni Opiekunowie byli ankietowani w kwestii używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Rodzice/Prawni Opiekunowie uznali, że uczniowie powinni mieć możliwość posiadania  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły – korzystanie z telefonu/ urządzenia elektronicznego przez ucznia jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela.

Zmiana obowiązuje od 12.02.2018r.telefon-w-szkole-19953217

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd