TERMINY ZAJĘĆ POJAWIĄ SIĘ DO 14.09.18

 

 

 • Klub historyczny Tropiciele historii – mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

       

Celem spotkań z historią  jest jej  popularyzowanie, a także  kształtowanie świadomej postawy patriotycznej  oraz  tożsamości narodowej jak i prawnej uczniów od początku ich edukacyjnej przygody.

Uczniowie klas I-III SP podczas zajęć mają możliwość nie tyko zaznajomienia się z tzw. warsztatem historyka, ale i sami mogą stać się badaczami przeszłości poprzez omawianie historii pamiątek rodzinnych czy też dzięki  poznawaniu przeszłości przodków (elementy genealogii).

 • Klub matematyczno-informatyczny – 

       

Klub rozwijający logiczne myślenie i umiejętności matematyczne oraz informatyczne.

Celem zajęć jest między innymi wdrażanie dzieci do analizowania sytuacji problemowych pod kątem racjonalizowania i matematyzacji, rozwijanie umiejętności dostrzegania prawidłowości matematycznych, kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwanie różnorodnych ścieżek dochodzenia do celu, przygotowanie do konkursów matematycznych, wyzwalanie radości podczas zabaw matematycznych, rozwijanie zainteresowań dzieci, podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności.

 • Klub Młodego Przyrodnika – mgr Kamila Rusinek

 

Od początku roku szkolnego uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach kółka przyrodniczego. Dowiedzą się jak dbać o własne środowisko. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony. Rozbudzanie świadomości ekologicznej możliwe jest poprzez wczesną edukację i konkretne działania w tym zakresie. Uczestnictwo w zajęciach daje dzieciom możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, łączenia wiedzy z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

 • Klub Myszki Miki – mgr Aleksandra Niewitała

        

 Na spotkaniach klubu dzieciom zostanie przybliżona kinematografia Disney Pixars. Bajki będą oglądane w oryginalnej wersji językowej, co pozwoli na osłuchanie się z językiem oraz jego dalszy rozwój. Nie trzeba chyba wspominać, że bajki Disneya niosą ze sobą przesłania. Uczą takich wartości jak miłość, przyjaźń, tolerancja czy wytrwałość w dążeniu do takich cech.

 • Klub językowy Mali poligloci – mgr Marta Wilk-Abratańska

   

Jesteśmy zdania, że naukę języków obcych najlepiej jest rozpocząć jak najwcześniej, dlatego nasi uczniowie uczą się także języka niemieckiego. Zajęcia dodatkowe z języków prowadzone są metodą komunikatywną, co oznacza, że nauczyciel kładzie głównie nacisk na uczenie skutecznej komunikacji ustnej, a w przypadku starszych grup wiekowych również komunikacji pisemnej. W trakcie zajęć staramy się żeby dzieci były cały czas aktywne: nie tylko się uczą, ale także bawią się językiem. Naszym zdaniem daje to naszym uczniom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację.

 • Klub ping-ponga Backhand – mgr Czesław Kraszewski

       

W naszym klubie ping-ponga Backhand skupiamy się na poznawaniu i doskonaleniu gry w miłej, przyjaznej i luźnej atmosferze.

 • Klub tańca towarzyskiego – mgr Grzegorz Dyrda

 

Na zajęciach klubu tańca towarzyskiego dzieci poznają podstawy tańców latynoamerykańskich oraz standardowych, w tym kulturę i postawę taneczną, charakter poszczególnych tańców, ich specyfikę, kroki, jak i proste układy choreograficzne. Wysiłki na parkiecie zostaną zwieńczone pokazem lub konkursem tanecznym.

 • Basen – mgr Katarzyna Matysek 

          Piątki 13:30 – 14:30 (I – III SP)

 • Quilling – mgr Grzegorz Dyrda

 

Quilling to nic innego, jak sztuka zwijania papieru, a dokładniej rzecz ujmując jest to technika z rodzaju papieroplastyki, służąca do tworzenia odpowiednio uformowanych ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt spirali. Zapraszam wszystkich sympatyków plastyki oraz rękodzieła do zabawy z quillingiem! Przecież ćwiczeń manualnych, zwłaszcza w najmłodszych latach, nigdy za wiele.

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

 • Szkoła Podstawowa „ATENA”
 • II Niepubliczne Gimnazjum
 • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

 • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
 • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

 • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
 • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
 • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd