Szkoła Podstawowa

Zespół Szkół ATENA otwiera swoje drzwi także dla najmłodszych uczniów. W Szkole Podstawowej ATENA dziecko wygrywa już na starcie!

 

Co wyróżnia ATENĘ spośród innych szkół?

Oczywiście można pisać o indywidualnym podejściu do ucznia, profesjonalnej kadrze i sympatycznej, wręcz przyjacielskiej atmosferze… Jednak to już od wielu lat przyświeca naszej pracy.

Zespoły klasowe liczą nie więcej niż 10 osób, więc nauczyciel jest w stanie poświęcić odpowiednio dużo uwagi każdemu Uczniowi. Już od pierwszej klasy zwiększona jest liczba godzin dydaktycznych na realizację programów autorskich. Uczeń zdolny ma szansę rozwinąć skrzydła dzięki zajęciom dodatkowym, a w razie problemów z jakimś zakresem materiału zapewniamy zajęcia wyrównawcze.

 

Jacy jesteśmy w ATENIE i co oferujemy dzieciom będącym u progu swej edukacji szkolnej?

Bezstresowe przekroczenie bramy wiodącej do nauk wszelakich, poznawanie nie w teorii, a w praktyce – przez dotyk i eksperymentowanie pod opieką nauczycieli-specjalistów, nauczanie przez zabawę i zwiedzanie: to cele które nam przyświecają. Wycieczki, wyjścia do kina, teatru czy muzeum to dla naszych uczniów codzienność.

Ocenianie, które jest przystosowane do wieku i wraz z wiekiem ulega modyfikacji, a przede wszystkim nie zniechęca!

 

wso pieczatki

 

Dla nas każdy Uczeń jest ważny, a zwłaszcza ten, który rozpoczyna przygodę ze szkołą.

Nie boimy się wyzwań i innowacyjnych metod nauczania. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy pracę na tabletach. Nie oznacza to rezygnacji z tradycyjnych środków poznawczych. Z sukcesem łączymy tradycję nauczania z nowoczesną technologią.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej ATENA nie będą nosić koszmarnie ciężkich tornistrów! Całe nauczanie odbywać się będzie w szkole. Tu też, pod czujnym okiem nauczyciela i z jego pomocą, będą odrabiać wszelkie zadania i prace. Dom ma być azylem, miejscem odpoczynku i życia rodzinnego, a jeżeli zdarzy się jakaś praca domowa to z pewnością będzie przyjemnością.

 

Języki obce w Szkole Podstawowej ATENA

Uczniowie od pierwszej klasy uczą się dwóch języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego. Uczestniczą również w kilkunastominutowych rozmówkach językowych, dzięki czemu mają stały kontakt z językiem obcym.

W ten sposób już na początku drogi edukacyjnej zyskują znaczną przewagę nad swoimi rówieśnikami! Nauka obu języków obcych odbywa się w oparciu o tzw. pakiet czesnego.

 

Crossfit i ogólnorozwojowa gimnastyka korekcyjna

W ramówce zajęć, obok standardowych zajęć wychowania fizycznego, znajduje się także crossfit dla najmłodszych (jako druga forma zajęć fizycznych) oraz ogólnorozwojowa gimnastyka korekcyjna prowadzona przez specjalistę. Są to zajęcia w tzw. pakiecie czesnego. W trwającym roku szkolnym 2015/16 klasa II SP ma zajęcia na basenie.

Smaczne i zdrowe posiłki zapewnia firma cateringowa.


Opieka logopedy

Jeżeli zajdzie potrzeba przebadania dziecka pod względem nieprawidłowości mowy, szkoła służy pomocą przy diagnozowaniu. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są na terenie szkoły za dodatkową opłatą.

 

Ateński Klub Odkrywców

W ramach zajęć Ateńskiego Klubu Odkrywców uczniowie SP ATENA poznawać będą wiadomości z zakresu chemii, fizyki, biologii, geografii, ekologii i historii. Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu.

 • Kółko historyczne – mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Celem spotkań z historią  jest jej  popularyzowanie, a także  kształtowanie świadomej postawy patriotycznej  oraz  tożsamości narodowej jak i prawnej uczniów od początku ich edukacyjnej przygody.

Uczniowie klas I-III SP podczas zajęć mają możliwość nie tyko zaznajomienia się  z tzw. warsztatem historyka, ale i sami mogą stać się badaczami przeszłości poprzez omawianie historii pamiątek rodzinnych czy też dzięki  poznawaniu przeszłości przodków (elementy genealogii).

Uczniowie klas wyższych, oprócz poszerzania wiadomości historycznych dotyczących wybranych wydarzeń, postaci i epok historycznych, poznają wybrane zagadnienia z dziejów regionu i miasta (mikrohistoria) oraz wybrane tematy z historii świata, Europy, Polski (makrohistoria).

 • Kółko matematyczne Sprytna matematyka – mgr Magdalena Wiśniewska

Klub rozwijający logiczne myślenie i umiejętności matematyczne.

Celem zajęć jest między innymi wdrażanie dzieci do analizowania sytuacji problemowych pod kątem racjonalizowania i matematyzacji, rozwijanie umiejętności dostrzegania prawidłowości matematycznych, kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwanie różnorodnych ścieżek dochodzenia do celu, przygotowanie do konkursów matematycznych, wyzwalanie radości podczas zabaw matematycznych, rozwijanie zainteresowań dzieci, podnoszenie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności.

 • Kółko przyrodnicze – mgr Kamila Rusinek

Od początku roku szkolnego uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach kółka przyrodniczego. Dowiedzą się jak dbać o własne środowisko. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony. Rozbudzanie świadomości ekologicznej możliwe jest poprzez wczesną edukację i konkretne działania w tym zakresie. Dlatego prowadzenie zajęć kółka przyrodniczego w naszej szkole wpłynie z pewnością na kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska przyrodniczego oraz odpowiedzialności za jego stan. Umożliwi uczniom poznanie czynników zagrażających przyrodzie w miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie.

 • Kółko językowe – język angielski – mgr Aleksandra Niewitała

Zgodnie z zasadą “practice makes perfect” stale dążymy do doskonalenia swoich umiejętności językowych i poszerzania bazy leksykalnej. Poprzez zabawę oraz kreatywne zadania dzieci poznają nowe słownictwo, zagłębiają się w kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych poszerzając swoją wiedzę na przykład na temat popularnych świąt anglosaskich. Kółko z języka angielskiego to nie tylko gry, zabawy czy poznawanie tradycji, ale także chwile z literaturą, czyli czytanie dostosowanych językowo adaptacji popularnych bajek, poznawanie popularnych w Wielkiej Brytanii gier, rymowanek i piosenek.

 • Kółko językowe – język niemiecki – mgr Marta Wilk-Abratańska

Jesteśmy zdania, że naukę języków obcych najlepiej jest rozpocząć jak najwcześniej, dlatego nasi uczniowie uczą się także języka niemieckiego. Zajęcia dodatkowe z języków prowadzone są metodą komunikatywną, co oznacza, że nauczyciel kładzie głównie nacisk na uczenie skutecznej komunikacji ustnej, a w przypadku starszych grup wiekowych również komunikacji pisemnej. W trakcie zajęć staramy się żeby dzieci były cały czas aktywne: nie tylko się uczą, ale także bawią się językiem. Naszym zdaniem daje to naszym uczniom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację.

 

dzieci
dzieci
dzieci
dzieci
dzieci
dziecko
dzieci
dzieci
dzieci
dzieci

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

 • Szkoła Podstawowa „ATENA”
 • II Niepubliczne Gimnazjum
 • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

 • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
 • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

 • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
 • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
 • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd