Liceum Ogólnokształcące po SP i po Gimnazjum

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020!

Szczegóły na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/ 

Nasze liceum ogólnokształcące to placówka, która dysponuje własnymi pracowniami tematycznymi oraz świetną i doświadczoną kadrą pedagogiczną. Z nami wybierzesz się na wymarzone studia!

Proponujemy naukę w zreformowanym liceum ogólnokształcącym (po SP) w roku szkolnym 2019/2020 w klasach o następujących profilach:

 • historyczno-prawny:

W ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych będzie realizowana  edukacja historyczno-prawna, wzbogacona o elementy obywatelskiego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zwiększona ilość godzin z historii z elementami prawa umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a jednocześnie otwiera uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia, kulturoznawstwo, psychologia, pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe.

 • biznesowo-językowy

Uczniowie mają  możliwość rozwijania swoich zainteresowań lingwistycznych poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu. W trakcie zajęć uczniowie będą prowadzić korespondencję firmową w języku angielskim oraz wzbogacać swoje umiejętności językowe o informacje z zakresu biznesu „Business English”.

 

Ponadto informujemy, że nauka matematyki będzie odbywać się na poziomie rozszerzonym, co niewątpliwie zwiększy możliwość zdania matury z tego przedmiotu z jak najlepszym wynikiem!

Atuty szkoły

Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną, nowocześnie wyposażonymi pracowniami tematycznymi, w których używa się multimediów niemal codziennie. Klasy są kameralne, dzięki czemu nasi Uczniowie mogą skupić się na nauce, a nauczyciele mogą podejść do każdej osoby indywidualnie.

Dzięki domowej atmosferze w czasie zajęć edukacyjnych i obowiązkowych panuje sympatyczna atmosfera.

Uczeń ma możliwość wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym dopiero pod koniec klasy pierwszej biorąc pod uwagę indywidualny rozwój edukacji nakierowany na profil dalszej edukacji na uczelniach wyższych.

360 godzin jest przeznaczonych na rozszerzenia z wybranych przedmiotów, co pozwala uczniowi dogłębnie poznać zagadnienia umożliwiające zdanie matury na poziomie rozszerzonym; szkoła oferuje 6 godzin z każdego przedmiotu na rozszerzeniu (zamiast 4).

Proponujemy rozszerzenia z : języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Pozostałe rozszerzenia mogą zostać wprowadzone po indywidualnych rozmowach z kandydatem i jego rodzicem/prawnym opiekunem.

Wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego nie wiąże się z obowiązkiem kontynuowania go przez okres 2 lat. Uczeń ma prawo do pisemnej rezygnacji bez konsekwencji.

Zajęcia rozszerzone odbywają się w niewielkich grupach. W przypadku języków obcych pozwala to na doskonalenie umiejętności konwersacyjno-leksykalnych, a w pozostałych oddziałach daje to możliwość zorganizowania większej ilości ćwiczeń praktycznych.

 

W naszej szkole działają oddziały integracyjne, w których uczą się uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  niemniej budynek szkolny nie jest dostosowany do potrzeb uczniów na wózkach inwalidzkich.

 

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy kontynuację nauki w liceum ogólnokształcącym (po Gimnazjum):

 • obowiązywać będzie matematyka na poziomie rozszerzonym,
 •  rozszerzenia : język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka,
 • pozostałe rozszerzenia mogą zostać wprowadzone po indywidualnych rozmowach z kandydatem i jego rodzicem/prawnym opiekunem.

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

 • Szkoła Podstawowa „ATENA”
 • II Niepubliczne Gimnazjum
 • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

 • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
 • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

 • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
 • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
 • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd