Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej „ATENA” na rok szkolny 2018/2019

Pierwszy etap rekrutacji obejmuje zgłoszenie Ucznia poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły:

1) informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej,

2) wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I,

3) oświadczenia o miejscu zamieszkania.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I-III SP ATENA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SP

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Stosowne dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Drugi etap obejmuje rozmowę z rodzicami dotyczącą przedstawienia polityki szkoły, a także zaznajomienie rodziców i dziecka z wychowawcą klasy.

Etap ten trwa aż do wyczerpania miejsc. Rodzice kandydatów będą umawiani na spotkania indywidualne.

 

Rekrutacja do klas: II-VIII Szkoły Podstawowej „ATENA” na rok szkolny 2018/2019

W SP ATENA funkcjonują klasy :  od I do VIII SP

 

Co zyskuje uczeń wstępując w progi SP „ATENA”?

 • komfort nauki w małych zespołach klasowych
 • dostęp do świetnie wyposażonych sal i opiekę wykwalifikowanej, kreatywnej kadry
 • częste wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na wycieczki krajoznawcze
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, na których rozwinie swoje zainteresowania i przygotuje się do konkursów przedmiotowych
 • możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze
 • gwarancję, że będzie zauważany i świadomość, że jego głos liczy się w społeczności szkolnej

Przy rekrutacji  – w klasach IV-VIII – obowiązuje przystąpienie do testów kompetencyjnych z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Zapewniamy transparentne warunki współpracy z Rodzicami uczniów z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nasza kadra stale podnosi kompetencje w tym zakresie.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do kontaktu osobistego z naszą placówką.

ZASADY-REKRUTACJI-DO-KLAS-IV-VIII-SP-ATENA

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DZIECKA-KLASY-I-VIII-SP

 

 

Wolne miejsca w klasach roku szkolnego 2018/2019

Klasa I :  4 wolne miejsca

Klasa II :  2 wolne miejsca

Klasa III : 3 wolne miejsca

 

Klasa IV : 3 wolne miejsca

Klasa V :  3 wolne miejsca

Klasa VI : 4 wolne miejsca

Klasa VII : 1 wolne miejsce

Klasa VIII: brak wolnych miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

 • Szkoła Podstawowa „ATENA”
 • II Niepubliczne Gimnazjum
 • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

 • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
 • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

 • ALIOR BANK S.A. O/Sosnowiec
 • nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 9834 8670
 • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd