REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

pobrane 

WAŻNA INFORMACJA – MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA W KLASACH I-IV SP, VSP (jedno miejsce), VI-VII SP

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTA!

Zainteresowanych Rodziców i Uczniów zapraszamy do odwiedzin naszej placówki edukacyjnej.

W roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy otworzyć jedną klasę pierwszą w szkole podstawowej (maksymalnie 10-osobową) – z nauką języków :angielskiego i niemieckiego od początku,

oraz:  jedną klasę LO – po szkole podstawowej (maksymalnie 10-osobową) oraz jedną klasę LO po gimnazjum (maksymalnie 10 -osobową)z możliwością zindywidualizowanej nauki wybranych przedmiotów maturalnych.

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020  w Zespole Szkół “ATENA” funkcjonować będą:

KLASA I SP (2 wolne miejsca)

KLASA II SP (lista rezerwowa)

KLASA III SP brak wolnych miejsc

KLASA IV SP (3 wolne miejsca)

KLASA V SP ( 1 wolne miejsce))

KLASA VI SP (3 wolne miejsca)

KLASA VII SP (4 wolne miejsca)

KLASA VIII SP brak wolnych miejsc

KLASA ILO po gimnazjum – trwają zapisy

KLASA ILO po SP – trwają zapisy

 

Proponujemy naukę w klasach o następujących profilach:

 historyczno-prawny:

W ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych będzie realizowana  edukacja historyczno-prawna – wzbogacona o elementy obywatelskiego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zwiększona ilość godzin z historii z elementami prawa umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, a jednocześnie otwiera uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia, kulturoznawstwo, psychologia, pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe.

 

biznesowo-językowy:

Uczniowie mają  możliwość rozwijania swoich zainteresowań lingwistycznych poprzez łączenie języka używanego w sytuacjach codziennych z językiem biznesu. W trakcie zajęć uczniowie będą prowadzić korespondencję firmową w języku angielskim oraz wzbogacać swoje umiejętności językowe o informacje  z zakresu biznesu – “Business English”‘.

 

Ponadto informujemy, że nauka matematyki będzie odbywać się na poziomie rozszerzonym, co niewątpliwie zwiększy możliwość zdania matury z tego przedmiotu!

 

 

KLASA II LO (2 wolne miejsca)

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły : tel. 32-266-86-09,  e-mail: sekretariat@atena.edu.pl

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd