REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

pobrane

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTA!

Zainteresowanych Rodziców i Uczniów zapraszamy do odwiedzin naszej placówki edukacyjnej.

W roku szkolnym 2019/2020 zamierzamy otworzyć jedną klasę pierwszą w szkole podstawowej (maksymalnie 10-osobową) – z nauką języków :angielskiego i niemieckiego od początku,

oraz:  jedną klasę LO – po szkole podstawowej (maksymalnie 10-osobową) oraz jedną klasę LO po gimnazjum (maksymalnie 10 -osobową)z możliwością zindywidualizowanej nauki wybranych przedmiotów maturalnych.

W nadchodzącym roku szkolnym w Zespole Szkół „ATENA” funkcjonować będą:

KLASA II SP ( 2 wolne miejsca) (1 rezerwacja)

KLASA III SP (2 wolne miejsca)

KLASA IV SP (4 wolne miejsca)

KLASA V SP (3 wolne miejsca)

KLASA VI SP (3 wolne miejsca)

KLASA VII SP (2 wolne miejsca)

KLASA VIII SP ( lista rezerwowa)

KLASA II LO (2 wolne miejsca)

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły : tel. 32-266-86-09,  e-mail: sekretariat@atena.edu.pl

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
  • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd