REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH/PONADGIMNAZJALNYCH

Info

Od 13.05.19 uruchomiona została elektroniczna rekrutacja do szkół średnich i ponadgimnazjalnych!

Przypominamy, że do dnia 25.06.19 uczniowie klas VIII oraz III gimnazjum muszą dostarczyć do szkoły I wyboru wydrukowany i podpisany wniosek oraz osiągnięcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Elektroniczne składanie wniosków obowiązuje także w naszym Liceum Ogólnokształcącym.

Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na : https://slaskie.edu.com.pl 

oraz http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-elektroniczna-skladanie-wnioskow/

 

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd