W roku szkolnym 2016/2017 w  klasie pierwszej II Niepublicznego Gimnazjum  są jeszcze dwa wolne miejsca.

Zapraszamy również chętnych do klas programowo wyższych:

klasa II – 4 wolne miejsca

klasa III – 4 wolne miejsce

 

Wszyscy kandydaci proszeni są o wypełnienie stosownego kwestionariusza i dostarczenie go do sekretariatu szkoły (do pobrania niżej lub w sekretariacie).

 

Formularz rekrutacyjny

 

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu
 • karta zdrowia
 • karta przekazania ucznia
 • 3 fotografie

 

PAMIĘTAJ!

Rejonizacja nie jest obowiązkowa. Formalności związane z przeniesieniem załatwimy za Ciebie.

Nasze motto przewodnie brzmi: Edukacja, cyfryzacj@ – lepszy start!

 

Uwaga!

Dla uczniów z najlepszymi wynikami z egzaminu Zespół Szkół ATENA przygotował zniżki oraz możliwość korzystania z indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Na preferencyjne warunki przyjęcia do szkoły mogą liczyć też dzieci absolwentów naszych szkół oraz rodzeństwo obecnych i byłych uczniów.

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

 • Szkoła Podstawowa „ATENA”
 • II Niepubliczne Gimnazjum
 • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

 • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
 • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

 • Bank BPH O/Sosnowiec
 • nr rachunku: 86 1060 0076 0000 3380 0007 0519
 • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd