PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY I ÓSMOKLASISTY LUTY/MARZEC 2019

pobrane

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY DLA KLASY IIIG:

 1. Część humanistyczna – 26.02.19 EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 9.20
 2. Część matematyczno-przyrodnicza – 27.02.19 EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.15
 3. Język obcy nowożytny – 28.02.19 EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.15

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY DLA VIIISP:

1.J.polski – 05.03.19 EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.15

2. Matematyka – 06.03.19 EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.15

3. Język obcy nowożytny – 07.03.19 EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.15

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

 • Szkoła Podstawowa „ATENA”
 • II Niepubliczne Gimnazjum
 • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

 • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
 • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

 • ALIOR BANK S.A. O/Sosnowiec
 • nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 9834 8670
 • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd