Podręczniki dla wszystkich klas szkoły podstawowej zapewnia szkoła (refundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)!

Podręczniki do religii, w niektórych przypadkach do języka niemieckiego oraz do nauczania języka obcego w zakresie rozszerzonym należy zakupić we własnym zakresie. Informacja zostania podana podczas spotkania z uczniami na początku roku szkolnego. 

KLASA IV SP -RELIGIA

„Miejsca pełne BOGActw” podręcznik i ćwiczeniówka kl. 4, wyd. Jedność.

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
  • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ALIOR BANK S.A. O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 9834 8670
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd