Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej „ATENA” (klasy I-III)

 

Dyrektor

mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Absolwentka historii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz wydziału Prawa i Administracji na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  Organizacji i zarządzania oświatą na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

Na swoim koncie ma udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wciąż jest chłonna wiedzy w tej tematyce. W wolnych chwilach dużo czyta i jeszcze więcej zwiedza. W życiu bliskie są jej słowa :  uczenie jest niekończącą się podróżą…

(tel. 32-266-86-09, e-mail: katarzynawoloszczuk@interia.pl)

Dyrektor przyjmuje Rodziców po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną bądź mailową.

 

Wicedyrektor, Nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Celina Nowrotek

Wychowawczyni klasy I LO Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z logopedii oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Stale dokształca się w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jeśli akurat nie uczy to biega, czyta książki lub wędruje po górach.

 

Nauczyciel prowadzący klasę pierwszą  w roku szkolnym 2018/2019

mgr Sandra Kawulka

Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie na kierunku :  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach Kierunek: Matematyka stosowana.

W wolnych chwilach wędruje po górach, pasjonuje się żeglarstwem i tańcem  irlandzkim.

 

Nauczyciel prowadzący klasę drugą w roku szkolnym 2018/2019

mgr Kamila Rusinek

„Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego na kierunku geografia oraz Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczenie dzieci i młodzieży jest moją największą pasją. Staram się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby były one ciekawe oraz atrakcyjne i aby poznawanie otaczającej rzeczywistości było dla dzieci fascynującą wędrówką. W swojej przygodzie ze szkołą staram się być przewodnikiem, który wspiera i motywuje do samodzielnego myślenia. Stosuję nowoczesne metody nauczania i różne techniki. Każda lekcja musi być inna i bardziej inspirująca od poprzedniej. Cenię żywiołowość i dynamikę, a każdy uczeń czynnie uczestniczy w moich zajęciach.

Będąc nauczycielem-wychowawcą zwracam uwagę na kształtowanie u dzieci takich postaw jak tolerancja, odpowiedzialność, szacunek, wrażliwość, asertywność.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, by móc jak najlepiej pracować i spełniać się w swoim zawodzie.

Wolny czas spędzam ze swoją rodziną i  przyjaciółmi. Najlepiej relaksujemy się w górach podczas pieszych wędrówek.”

 

Nauczyciel prowadzący klasę trzecią  w roku szkolnym 2018/2019

mgr Katarzyna Matysek

Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego oraz wychowania fizycznego.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Interesuje się kinem oraz sportem, zwłaszcza lekką atletyką, a w wolnych chwilach podróżuje.

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra Niewitała

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Sosnowcu oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim.

Anglistka z niemal dziesięcioletnim stażem, która miała okazję nauczać na każdym etapie edukacyjnym. Jej pracy przyświeca myśl, że bez języków obcych trudno odnaleźć się we współczesnym świecie.

Wolne chwile spędza z rodziną, podróżuje lub oddaje się przyjemności oglądania filmów oraz czytania książek.

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Jakub Wierzba 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku:  filologia angielska.

Jest egzaminatorem  ETS Global do przeprowadzania egzaminów z TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL Junior, TOEFL iBT.

W wolnych chwilach pasjonuje się kulturoznawstwem brytyjskim i amerykańskim.

 

Nauczyciel plastyki/muzyki/świetlicy/j.niemieckiego

mgr Grzegorz Dyrda

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku filologia germańska z dodatkową specjalnością nauczycielską edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku filologia germańska.

Pasjonat sztuk plastycznych, rękodzieła artystycznego, muzyki klasycznej oraz wieloletni tancerz tańca towarzyskiego.

W wolnych chwilach znajduje również czas na czytanie książek oraz grę w siatkówkę.

 

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Marta Wilk-Abratańska

Nauczycielka języka niemieckiego oraz wychowawczyni klasy IIIG.

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dydaktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla wszystkich grup wiekowych. 

W wolnym czasie oddaje się aktywnemu wypoczynkowi: jeździ na rolkach i na nartach, gra w squasha oraz w tenisa czy wędruje po Beskidach.

 

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Kamila Rusinek

 

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Matysek

 

Nauczyciel przyrody

mgr Kamila Rusinek

 

Nauczyciel religii

mgr Victoria Ziewiec

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Teologii w Katowicach na kierunku teologia. Ukończyła także Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Sosnowcu.

Wolne chwile spędza z rodziną oraz na czytaniu książek.

 

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół „ATENA”

(klasy IV-VIIISP, IIIG, ILO)

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ „ATENA”:  mgr Czesław Kraszewski

V-CE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ „ATENA”  ds.nadzoru pedagogicznego: mgr Emilia Kraszewska

V-CE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ „ATENA”  ds.dydaktyki: mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

V-CE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ „ATENA” ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: mgr Celina Nowrotek

tel. (32) 266-86-09

e-mail: sekretariat@atena.edu.pl

 

Język polski –  mgr Celina Nowrotek, mgr Anna Jeziorowska

Język angielski – mgr Aleksandra Niewitała

Język niemiecki – mgr Marta Wilk – Abratańska, mgr Grzegorz Dyrda

Matematyka – mgr inż. Joanna Malinowska

Historia/WOS/Przedsiębiorczość – mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Przyroda/Geografia – mgr Kamila Rusinek

Biologia – mgr Agata Trzęsicka

Informatyka – mgr Ewelina Knopek, mgr Piotr Krzyszczyk

Chemia – mgr Piotr Krzyszczyk, mgr Czesław Kraszewski

Fizyka – mgr Emilia Kraszewska, mgr Czesław Kraszewski

Wychowanie fizyczne – mgr Katarzyna Matysek

Plastyka/Muzyka/Zajęcia artystyczne – mgr Grzegorz Dyrda

Zajęcia techniczne – mgr Emilia Kraszewska, mgr Grzegorz Dyrda

Religia – mgr Victoria Ziewiec

 

Pedagog rewalidacyjny – mgr Ewelina Knopek

Logopeda/specjalista ds. rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – mgr Celina Nowrotek

Oligofrenopedagog – mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk, mgr Celina Nowrotek, mgr Kamila Rusinek

 

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
  • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ALIOR BANK S.A. O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 9834 8670
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd