Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej “ATENA” (klasy I-III)

 

Dyrektor

mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Absolwentka historii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz wydziału Prawa i Administracji na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  Organizacji i zarządzania oświatą na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

Na swoim koncie ma udział w licznych kursach i szkoleniach dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wciąż jest chłonna wiedzy w tej tematyce. W wolnych chwilach dużo czyta i jeszcze więcej zwiedza. W życiu bliskie są jej słowa :  uczenie jest niekończącą się podróżą…

(tel. 32-266-86-09, e-mail: katarzynawoloszczuk@interia.pl)

Dyrektor przyjmuje Rodziców po wcześniejszym umówieniu wizyty drogą telefoniczną bądź mailową.

 

Wicedyrektor, Nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Celina Nowrotek-Bujok

Wychowawczyni klasy II LO Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z logopedii oraz studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowym oraz Terapii ręki. 

Stale dokształca się w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jeśli akurat nie uczy to biega, czyta książki lub wędruje po górach.

 

Nauczyciel prowadzący klasę pierwszą  w roku szkolnym 2019/2020

mgr Ewelina Knopek

Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, a zarazem pedagog rewalidacyjny i surdopedagog.

 

 

Nauczyciel prowadzący klasę drugą w roku szkolnym 2019/2020

mgr  Klaudia Perczak

Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku:  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Kontynuuje zdobywanie wiedzy i umiejętności studiując Oligofrenopedagogikę oraz Rewalidację i edukację osób ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Nauczyciel prowadzący klasę trzecią  w roku szkolnym 2019/2020

mgr Katarzyna Matysek

Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego oraz wychowania fizycznego z uprawnieniami do prowadzenia zajęć logopedycznych. 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Interesuje się kinem oraz sportem, zwłaszcza lekką atletyką, a w wolnych chwilach podróżuje.

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra Niewitała

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Sosnowcu oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim.

Anglistka z niemal dziesięcioletnim stażem, która miała okazję nauczać na każdym etapie edukacyjnym. Jej pracy przyświeca myśl, że bez języków obcych trudno odnaleźć się we współczesnym świecie.

Wolne chwile spędza z rodziną, podróżuje lub oddaje się przyjemności oglądania filmów oraz czytania książek.

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Jakub Wierzba 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku:  filologia angielska.

Jest egzaminatorem  ETS Global do przeprowadzania egzaminów z TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL Junior, TOEFL iBT.

W wolnych chwilach pasjonuje się kulturoznawstwem brytyjskim i amerykańskim.

 

Nauczyciel plastyki/muzyki/świetlicy/j.niemieckiego

mgr Grzegorz Dyrda

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kierunku filologia germańska z dodatkową specjalnością nauczycielską edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku filologia germańska.

Pasjonat sztuk plastycznych, rękodzieła artystycznego, muzyki klasycznej oraz wieloletni tancerz tańca towarzyskiego.

W wolnych chwilach znajduje również czas na czytanie książek oraz grę w siatkówkę.

 

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Marta Wilk-Abratańska

Nauczycielka języka niemieckiego oraz wychowawczyni klasy IIIG.

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dydaktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla wszystkich grup wiekowych. 

W wolnym czasie oddaje się aktywnemu wypoczynkowi: jeździ na rolkach i na nartach, gra w squasha oraz w tenisa czy wędruje po Beskidach.

 

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Klaudia Perczak

 

Nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody

mgr Katarzyna Matysek

 

Nauczyciel religii

ks. mgr Tomasz Flak

 

 

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół “ATENA”

(klasy IV-VIIISP, I LO, IILO)

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ “ATENA”:  mgr Czesław Kraszewski

V-CE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ “ATENA”  ds.nadzoru pedagogicznego: mgr Emilia Kraszewska

V-CE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ “ATENA”  ds.dydaktyki: mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

V-CE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ “ATENA” ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: mgr Celina Nowrotek-Bujok

tel. (32) 266-86-09

e-mail: sekretariat@atena.edu.pl

 

Język polski –  mgr Celina Nowrotek-Bujok, dr Justyna Trzcińska-Rosik

Język angielski – mgr Aleksandra Niewitała, mgr Jakub Wierzba

Język niemiecki – mgr Marta Wilk – Abratańska, mgr Grzegorz Dyrda

Matematyka – mgr inż. Joanna Malinowska, mgr Aleksandra Gnyp

Historia/WOS/Przedsiębiorczość – mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Geografia/Historia – dr Maksymilian Solarski

Biologia – mgr Izabela Tarnawa 

Informatyka – mgr Ewelina Knopek, mgr Agnieszka Gawlik

Chemia – mgr Czesław Kraszewski

Fizyka – mgr Emilia Kraszewska, mgr Czesław Kraszewski

Wychowanie fizyczne/Przyroda – mgr Katarzyna Matysek

Plastyka/Muzyka/Zajęcia artystyczne – mgr Grzegorz Dyrda

Zajęcia techniczne – mgr Emilia Kraszewska, mgr Grzegorz Dyrda

Religia – ks. mgr Tomasz Flak

 

Pedagog rewalidacyjny – mgr Ewelina Knopek

Logopeda/specjalista ds. rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – mgr Celina Nowrotek-Bujok

Oligofrenopedagog – mgr Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk, mgr Celina Nowrotek-Bujok.

 

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd