Ewaluacja w SP „ATENA”

Ewaluacja zewnętrzna w SP „ATENA” będzie miała miejsce w dniach 13,15-16.02.18r.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkoły i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.

Jest to pierwsza ewaluacja o charakterze zewnętrznym, którą przechodzi nasza szkoła podstawowa i stąd kieruję do Rodziców oraz Opiekunów Prawnych  prośbę o wzięcie w niej udziału.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Dyrektor SP „ATENA”

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09 lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.45 – 15.00
  • piątek: 8.00 – 13.30

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ALIOR BANK S.A. O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 9834 8670
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd