Ewaluacja w SP “ATENA”

Ewaluacja zewnętrzna w SP “ATENA” będzie miała miejsce w dniach 13,15-16.02.18r.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkoły i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.

Jest to pierwsza ewaluacja o charakterze zewnętrznym, którą przechodzi nasza szkoła podstawowa i stąd kieruję do Rodziców oraz Opiekunów Prawnych  prośbę o wzięcie w niej udziału.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Słowińska-Wołoszczuk

Dyrektor SP “ATENA”

 

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd