ANONIMOWA INTERNETOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

 

skrzynka

 

Dyrektor Zespołu Szkół “ATENA”  informuje, iż w związku z pismem MEN dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, od 31.05.19r., zostaje uruchomiona Anonimowa Internetowa  Skrzynka na Sygnały, jako wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami ich rodzicami /prawnymi opiekunami a szkołą.  Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie  ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom.

Adres skrzynki: sygnal.atena@poczta.fm

Nasz adres:

Zespół szkół „Atena”

  • Szkoła Podstawowa „ATENA”
  • II Niepubliczne Gimnazjum
  • VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

ul.Żytnia 26, 41-205 Sosnowiec

Informacji o szkole udzielamy pod numerem telefonu:
(32) 266-86-09

lub e-mailowo: sekretariat@atena.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu dla rodziców:

  • poniedziałek – czwartek: 7.30 – 14.00
  • piątek: 7.30 – 13.00

Numer konta:

Na życzenie rodziców umieszczamy na stronie dane niezbędne podczas wpłat czesnego lub wpisowego na rachunek szkoły.

  • ING Bank Śląski  O/Sosnowiec
  • nr rachunku: 15 1050 1360 1000 0022 3025 9406
  • Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.

Dojazd